KOMPLEKSOWE USŁUGI BUDOWLANE

logo2-320x110

GEMTECH - BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

WIEDZA, TECHNOLOGIA I DOŚWIADCZENIE, KTÓRYCH POTRZEBUJE TWÓJ BIZNES

Firma GEM Technology powstała w 2016 roku i specjalizuje się w obszarze budownictwa przemysłowego.  Wypracowane procedury, modele współpracy oraz indywidualne podejście do potrzeb klienta pozwoliły nam zrealizować ponad 700 projektów.

Wiemy, z jakimi problemami mierzy się branża przemysłowa podczas adaptowania istniejących zakładów produkcyjnych i nieruchomości do zmieniających się wymagań prawnych i technologicznych. Dzięki wiedzy i doświadczeniu stworzyliśmy wyspecjalizowane zespoły, które zrealizują każdą inwestycję niezależnie od jej wielkości i wymagań.

Pracujemy według sprawdzonych procedur

Do każdego partnera podchodzimy indywidualnie. Współpracę rozpoczynamy od analizy biznesowej oraz stworzenia koncepcji projektowej. 

Pozwala to wyodrębnić całe spektrum wymagań, które muszą zostać spełnione, aby inwestycja zakończyła się sukcesem w wyznaczonym terminie i, co najważniejsze, budżecie. Umiejętne zarządzanie projektem od samego początku niejednokrotnie pozwala rozpocząć prace budowlane już na etapie koncepcyjno-projektowym

Wiemy, jak ważny i jak bardzo cenny jest Twój czas

Przestój trwający nawet kilkanaście dni to dla klienta potencjalna strata finansowa, a czasem także utrata pozycji rynkowego lidera. 

Dlatego pracujemy w modelu tu i teraz, co oznacza, że w naszych działaniach oraz komunikacji nie ma zbędnych przestojów. Szybka wycena, niezbędna analiza i możliwość przystąpienia do realizacji prac już po kilku dniach od pierwszego spotkania z inwestorem to przewagi, z których korzystają nasi partnerzy biznesowi. 

Kompleksowo podchodzimy do inwestycji

Wiemy, jak skomplikowane mogą być procedury budowlane oraz wymagania stawiane przed inwestorami.

Jesteśmy z naszymi partnerami na każdym etapie prac, a co najważniejsze, zajmujemy się całym procesem budowlanym, w tym także pomocą przy uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń, przygotowaniu dokumentacji technicznej oraz   dokumentów odbioru. Na każdym etapie możesz liczyć na naszą wiedzę i nasze wsparcie.

Nasze przewagi

SPECJALIZACJA W BUDOWNICTWIE PRZEMYSŁOWYM

Mamy wiedzę, która pozwala nam kompleksowo obsłużyć każdy projekt budowlany. Wiemy, jakie są wymagania prawne, technologiczne i biznesowe inwestycji niezależnie od jej skali i poziomu skomplikowania. Potrafimy sprostać każdemu wyzwaniu i doprowadzić projekt  bezpiecznie do końca.

DOŚWIADCZENIE W ZARZĄDZANIU ZMIANĄ

Budownictwo przemysłowe to branża, która cechuje się dużą zmiennością. Mają na to wpływ czynniki rynkowe, techniczne, prawne. Przez ostatnie lata wypracowaliśmy metodologię pracy oraz zbudowaliśmy zespoły, które sprawnie potrafią reagować na zmiany pojawiające się na każdym etapie projektu.

PROWADZENIE PROJEKTÓW O DUŻEJ ZŁOŻONOŚCI

Każda inwestycja jest inna, podobnie jak inne są wymogi stawiane przez partnerów biznesowych w przypadku każdej kolejnej współpracy. Od 2016 roku specjalizujemy się w prowadzeniu projektów budowlanych, które składają się z wielu etapów, a ich realizacja wymaga indywidualnego podejścia oraz przygotowań.

BEZPIECZEŃSTWO REALIZACJI INWESTYCJI

Zdobyte podczas realizacji wielu wdrożeń doświadczenie  pozwala nam szybko reagować na zmiany i dopasowywać przebieg prac do wymogów stawianych przez rynek. Daje to inwestorom gwarancję, że projekty zostaną ukończone w wybranym terminie i w określonym podczas analizy budżecie.

Wybrane realizacje

CLEAR ROOM DLA LG ELECTRONICS

Inwestor ‒ LG ELECTRONICS

Data inwestycji ‒ 2020

Miejsce inwestycji ‒ Mława

Opis inwestycji  

Prace obejmowały budowę specjalistycznych pomieszczeń czystych, tzw. Clean Room, w których panuje stała wilgotność i temperatura. Warunki te spełniają potrzeby linii technologicznej produkcji telewizorów. Na powierzchni 1500 m² przeprowadzono niezbędne do zakończenia projektu prace konstrukcyjne, budowlane oraz instalacyjne. Inwestycję realizowano w czasie nieprzerwanej produkcji w fabryce LG. Dodatkowym wyzwaniem był krótki czas wykonania prac.

Główne etapy projektu:

 • prace konstrukcyjne
 • prace budowlane
 • prace instalacyjne w obszarze sanitarnym i elektrycznym.

HALE MAGAZYNOWE DLA LT PRECISION POLAND

Inwestor ‒ LT PRECISION POLAND

Data inwestycji ‒ 2017-2022

Miejsce inwestycji ‒ Siechnice

Opis inwestycji 

Projekt skupiał się na przebudowie hal magazynowych o powierzchni 12 000 m², które finalnie miały stać się halami magazynowymi z odpowiednią, dopasowaną do potrzeb klienta infrastrukturą. Głównym wyzwaniem, jakie pojawiło się w przypadku tej inwestycji, była konieczność budowy podziemnego zbiornika na wodę w miejscu, do którego dostęp był utrudniony . Dodatkowo prace należało podzielić na krótkie etapy, co wymagało koordynacji zadań każdego zespołu oraz przemyślanego planu pracy.

Główne etapy projektu:

 • prace projektowe
 • prace konstrukcyjne
 • prace instalacyjne w obszarze sanitarnym i elektrycznym
 • budowa w podziemiach budynku żelbetowego zbiornika na wodę 

FA REMODELING DLA LG ENERGY SOLUTION

Inwestor LG ENERGY SOLUTION

Data inwestycji ‒ 2022

Miejsce inwestycji ‒ Biskupice Podgórne

Opis inwestycji 

Celem projektu były przebudowa i przygotowanie pomieszczeń dostosowanych do produkcji baterii przeznaczonych do samochodów elektrycznych. Prace odbywały się w przestrzeniach o powierzchni 1200 m² i obejmowały zadania projektowe i konstrukcyjne. Wykonane zostały także instalacje sanitarne oraz elektryczne. W przypadku tej realizacji pojawiła się konieczność tworzenia dodatkowej dokumentacji i cyklicznych raportów, co zdarza się w przypadku współpracy z klientami korporacyjnymi. Krótki czas na realizację inwestycji oraz zmiany projektowe pojawiające się podczas prac, stanowiły dodatkowe wyzwanie. 

Główne etapy projektu:

 • prace projektowe
 • prace konstrukcyjne
 • prace instalacyjne w obszarze sanitarnym i elektrycznym

KOMAROM DLA SK BATTERY HUNGARY

Inwestor ‒ SK BATTERY HUNGARY

Data inwestycji ‒ 2020

Miejsce inwestycji ‒ Debrecen

Opis inwestycji 

Główne zadanie w przypadku tego projektu polegało na wykonaniu instalacji technologicznych o średnicach powyżej DN600. Prace miały miejsce podczas pandemii COVID-19, co wymagało zachowania dodatkowych środków bezpieczeństwa, a także utrzymania wysokiego morale załogi, która nie mogła wrócić do swoich rodzin w czasie trwania inwestycji. Dodatkowym wyzwaniem była konieczność nadzorowania 90 spawaczy przez jedynie dwóch inżynierów. 

Główne etapy projektu:

 • wykonanie instalacji z rur stalowych
 • przygotowanie specjalnego warsztatu, w którym odbywało się spawanie i prefabrykacja kilkuset zestawów b-pass
 • uruchomienie i późniejsza kalibracja instalacji
 • izolacja rurociągów

MAINTERENCE DLA LG ENERGY SOLUTION

Inwestor LG ENERGY SOLUTION

Data inwestycji ‒ 2022

Miejsce inwestycji ‒ Biskupice Podgórne

Opis inwestycji 

Powierzone nam przez inwestora zadanie polegało na wykonaniu infrastruktury zewnętrznej na terenie zakładu produkcyjnego LG Energy Solution. Prace odbywały się podczas funkcjonowania fabryk, co wymagało odpowiedniego harmonogramu oraz koordynacji zadań, aby nie kolidowały one z działaniami biznesowymi inwestora. Krótki termin realizacji oraz wiele etapów inwestycji wymusiły wprowadzenie dwuzmianowego systemu pracy. Dodatkowym wyzwaniem były bardzo szczegółowe odbiory, ponieważ inwestycja miała zostać ukończona przed przyjazdem CEO marki LG.   

Główne etapy projektu:

 • budowa dróg asfaltowych
 • budowa strefy sportowej składającej się z boisk do siatkówki i koszykówki wraz z niezbędną infrastrukturą
 • dostarczenie trzech wartowni wraz z niezbędną infrastrukturą
 • dostarczenie systemu LPR służącego do rozpoznawania tablic rejestracyjnych
 • prace budowlane obejmujące zewnętrzne instalacje sanitarne i elektryczne

PARKING PRZY BUDYNKU PACK 1

Inwestor LG ENERGY SOLUTION

Data inwestycji ‒ 2023

Miejsce inwestycji ‒ Biskupice Podgórne

Opis inwestycji 

Projekt obejmował przebudowę terenów parkingu przy budynku PACK 1 oraz przygotowanie niezbędnej infrastruktury sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. Na powierzchni 2750 m² przeprowadzone zostały prace rozbiórkowe i ziemne. Naprawiono stare nawierzchnie, przygotowane zostały także nowe drogi i tereny zielone. Realizacja inwestycji przebiegała bez dodatkowych problemów i wyzwań. 

Główne etapy projektu:

 • prace rozbiórkowe i ziemne
 • wykonanie konstrukcji dróg o kategorii KR4
 • wykonanie terenów zielonych nieutwardzonych
 • naprawa już istniejących nawierzchni
 • wykonanie oznakowania poziomego

E&S BUILDING DLA LG ENERGY SOLUTION

Inwestor LG ENERGY SOLUTION

Data inwestycji ‒ 2022

Miejsce inwestycji ‒ Biskupice Podgórne

Opis inwestycji 

Prace obejmowały przygotowanie instalacji sanitarnych i tryskaczowych w budynku testowania wytrzymałości baterii do samochodów elektrycznych. Powierzchnia obiektu wynosi 7600 m². Projekt był wymagający, ponieważ prace wykonywano jedynie na podstawie rysunków koncepcyjnych, a jednocześnie na bieżąco powstawała dokumentacja projektowa. 

Główne etapy projektu:

 • dostawa i montaż instalacji tryskaczowej i hydrantowej
 • dostawa i montaż systemów sprężonego powietrza
 • dostawa i montaż instalacji wody bytowej
 • dostawa i montaż systemów kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej

BUDYNEK 501 DLA LG ENERGY SOLUTION

Inwestor LG ENERGY SOLUTION

Data inwestycji ‒ 2023

Miejsce inwestycji ‒ Biskupice Podgórne

Opis inwestycji 

Zadanie polegało na przebudowie pomieszczeń biurowych na poziomie I budynku 501 należącego do kompleksu LG. W czasie trwania inwestycji pojawiła się konieczność prowadzenia prac w działającym w normalnym trybie zakładzie LG. Wymusiło to zachowanie odpowiednich procedur i utrzymanie szczególnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Dodatkowym wyzwaniem stała się zabudowa niezależnych konstrukcji stalowych w nowych pomieszczeniach biurowych.

Główne etapy projektu:

 • przebudowa pomieszczeń biurowych oraz open space
 • demontaż istniejących ścian działowych 
 • zabudowa podkonstrukcji stalowych w nowych pomieszczeniach biurowych 
 • budowa ścian w systemie suchej zabudowy oraz sufitów kasetonowych typu Armstrong
 • wykonanie nowych okładzin PVC

DEVELOPMENT LABORATORY DLA LG

Inwestor LG ENERGY SOLUTION

Data inwestycji ‒ 2023

Miejsce inwestycji ‒ Biskupice Podgórne

Opis inwestycji 

Wykonanie prac podczas przebudowy laboratorium MODULE 2 LG Energy Solution. Działania prowadzone były w przestrzeni o powierzchni 1400 m². Projekt wymagał między innymi demontażu ścian i sufitów, a także usunięcia i przygotowania na nowo kanałów wentylacyjnych. W czasie realizacji zadań pojawiły się utrudnienia związane ze spięciem układów wentylacyjnych zawierających urządzenia EX, ale podjęte działania wyeliminowały ten problem. Dodatkowo ze względu na ograniczoną nośność stropu wyzwaniem stał się montaż podkonstrukcji stalowej, a także wykończenie stalowej konstrukcji wzmacniającej strop w miejscu dróg ewakuacyjnych. 

Główne etapy projektu:

 • całkowity demontaż oraz przebudowa ścian i sufitów wykonanych z płyt warstwowych oraz stolarki drzwiowej i okiennej 
 • wykonanie ścian z płyt KG, sufitów kasetonowych typu Armstrong oraz posadzki PVC 
 • demontaż istniejących kanałów wentylacyjnych, instalacji sprężonego powietrza i azotu, a następnie dostosowanie instalacji pożarowych do nowego układu pomieszczeń
 • montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji, w tym centrali przeciwwybuchowych EX
 • przygotowanie nowych instalacji sprężonych gazów technicznych – wodoru, argonu i powietrza
 • montaż instalacji elektrycznych i SSP